Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 754 случая на остри заразни заболявания срещу 2 266 за предходната. От тях 2020 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1445 за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 52.94 на 10 000 лица срещу 37.87
 
Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити 35 случая срещу 39 за предходната седмица;
Дизентерия 6 случая срещу 6 за предходната седмица;
Салмонелози 4 случая срещу 19 за предходната седмица;
Колиентерити 2 случая срещу 4 за предходната седмица;
Ентероколити 355 случая срещу 366 за предходната седмица;
Ротавирусен гастроентерит 71 случая срещу 48 за предходната седмица.
 Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:
Скарлатина 27 случая срещу 28 за предходната седмица;
Варицела 156 случая срещу 137 за предходната седмица;
Koклюш 0 случая срещу 2 за предходната седмица;
Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.
Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  
Лаймска борелиоза 8 случая срещу 8 за предходната седмица;
Марсилска треска 3 случая срещу 6 за предходната седмица;
Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;
Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 1 за предходната седмица;
Ку-треска 0 случая срещу 2 за предходната седмица.
 
През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

Сподели в: