Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 006 случая на остри заразни заболявания срещу 1 852 за предходната. От тях 839 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 931 за предходната седмица.

            Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 30.58 на 10 000 лица срещу 24,40.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 57 случая срещу 36 за предходната седмица;

Дизентерия 14 случая срещу 13 за предходната седмица;

Салмонелози 12 случая срещу 20 за предходната седмица;

Колиентерити 7 случая срещу 3 за предходната седмица;

Ентероколити 477 случая срещу 559 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 92 случая срещу 97 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 18 случая срещу 15 за предходната седмица;

Варицела 60 случая срещу 74 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 3 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 10 случая срещу 8 за предходната седмица;

Марсилска треска 5 случая срещу 13 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 2 случай срещу 1 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

Сподели в: