Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 1 852 случая на остри заразни заболявания срещу 1 669 за предходната. От тях 931 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 827 за предходната седмица.

            Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 24,40 на 10 000 лица срещу 21,67.  

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 36 случая срещу 37 за предходната седмица;

Дизентерия 13 случая срещу 12 за предходната седмица;

Салмонелози 20 случая срещу 13 за предходната седмица;

Колиентерити 7 случая срещу 3 за предходната седмица;

Ентероколити 559 случая срещу 549 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 97 случая срещу 70 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 15 случая срещу 17 за предходната седмица;

Варицела 74 случая срещу 60 за предходната седмица;

Koклюш 3 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 8 случая срещу 18 за предходната седмица;

Марсилска треска 13 случая срещу 15 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

Сподели в: