Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 1 669 случая на остри заразни заболявания срещу 1 893 за предходната. От тях 827 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 846 за предходната седмица.

            Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 21,67 на 10 000 лица срещу 22,17.  

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 37 случая срещу 42 за предходната седмица;

Дизентерия 12 случая срещу 7 за предходната седмица;

Салмонелози 13 случая срещу 21 за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 8 за предходната седмица;

Ентероколити 549 случая срещу 654 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 70 случая срещу 91 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 17 случая срещу 15 за предходната седмица;

Варицела 60 случая срещу 103 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 3 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 18 случая срещу 6 за предходната седмица;

Марсилска треска 15 случая срещу 24 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случай срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

Сподели в: