Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 1 893 случая на остри заразни заболявания срещу 1 920 за предходната. От тях 846 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 844 за предходната седмица.

            Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 22,17 на 10 000 лица срещу 22,12.  

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 42 случая срещу 29 за предходната седмица;

Дизентерия 7 случая срещу 17 за предходната седмица;

Салмонелози 21 случая срещу 15 за предходната седмица;

Колиентерити 8 случая срещу 5 за предходната седмица;

Ентероколити 654 случая срещу 688 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 91 случая срещу 87 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 15 случая срещу 10 за предходната седмица;

Варицела 103 случая срещу 122 за предходната седмица;

Koклюш 3 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 6 случая срещу 9 за предходната седмица;

Марсилска треска 24 случая срещу 23 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

Сподели в: