Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 1 887 случая на остри заразни заболявания срещу 1 102 за предходната. От тях 765 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 781 за предходната седмица.

            Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 22.00 на 10 000 лица срещу 20.47  

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

 Вирусни хепатити 29 случая срещу 29 за предходната седмица;

 Дизентерия 16 случая срещу 22 за предходната седмица;

 Салмонелози 15 случая срещу 11 за предходната седмица;

 Колиентерити 9 случая срещу 7 за предходната седмица;

 Ентероколити 742 случая срещу 643 за предходната седмица;

 Ротавирусен гастроентерит 60 случая срещу 58 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 9 случая срещу 19 за предходната седмица;

Варицела 141 случая срещу 193 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 2 за предходната седмица;

Морбили 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Епидемичен паротит 0 случай срещу 2 за предходната седмица;

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза  15 случая срещу 25 за предходната седмица;

Марсилска треска 18 случая срещу 29 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случаясрещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 1 случая срещу 0 за предхосната седмица;

Ку-треска 2 случая срещу 2 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: