Върни се горе

 

През изминалата седмица са регистрирани 1 102 случая на остри заразни заболявания срещу 1 934 за предходната. От тях 781 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 839 за предходната седмица.          

   Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 20.47
на 10 000 лица срещу 21.99  

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

 Вирусни хепатити 29 случая срещу 44 за предходната седмица;

 Дизентерия 22 случая срещу 10 за предходната седмица;

 Салмонелози 11 случая срещу 18 за предходната седмица;

 Колиентерити 7 случая срещу 11 за предходната седмица;

 Ентероколити 643 случая срещу 621 за предходната седмица;

 Ротавирусен гастроентерит 58 случая срещу 30 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 19 случая срещу 26 за предходната седмица;

Варицела 193 случая срещу 253 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 2 за предходната седмица;

Морбили 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Епидемичен паротит 0 случай срещу 2 за предходната седмица;

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза  25 случая срещу 18 за предходната седмица;

Марсилска треска 29 случая срещу 14 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случаясрещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предхосната седмица;

Ку-треска 2 случая срещу 1 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица е получена информация за хранителен взрив сред деца от гр. Москва, настанени  в почивна база „Холидей”, гр. Приморско. За периода 29-30.07.2013 г. с  повръщане и разстройство са заболели 10 деца на възраст 5-14 г. и един ръководител. Четири от децата са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ Бургас.

В последствие със същите симптоми заболяват и 5 души от кухненския персонал на ресторанта, в който са се хранили децата.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки, с цел ограничаване разпространението на инфекцията. извършените микробиологични изследвания на болните са с отрицателни резултати.

Към настоящия момент няма други заболели лица.

Регистриран е и един вътреболничен взрив от вирусен хепатит тип С сред пациенти на отделение по медицинска онкология при Комплексен онкологичен център /КОЦ/ – Русе ЕООД.

За периода 29.07-04.08.2013 г. са съобщени 4 потвърдени случая на вирусен хепатит тип С при пациенти, на които е провеждана химиотерапия в КОЦ Русе ЕООД в периода 09-11.05 2013 г., когато най-вероятно е станало заразяването.

Епидемиологичното проучване продължава, с цел активното издирване и изследване на персонала и на пациентите, лекувани през същия период в отделението.  

 

Сподели в: