Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани 2 502 случая на остри заразни заболявания срещу 2 691 за предходната. От тях 1 108 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 160 за предходната седмица.              
    Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е
29,04 на 10 000 лица срещу 30,40.   

Чревни инфекции
: регистрираните случаи са както следва:  

Вирусни хепатити
33 случая срещу 33 за предходната седмица;  
Дизентерия
9 случая срещу 10 за предходната седмица;  
Салмонелози
19 случая срещу 11 за предходната седмица;  
Колиентерити
 13 случая срещу 9 за предходната седмица;  
Ентероколити
499 случая срещу 441 за предходната седмица;  
Ротавирусен гастроентерит
12 случая срещу 9 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции
: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина
54 случая срещу 81 за предходната седмица; 
Варицела
654 случая срещу 817 за предходната седмица; 
Koклюш 4 случая срещу 1 за предходната седмица; 
Морбили 2 случая срещу 1 за предходната седмица; 
Епидемичен паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица; 
Рубеола
0 случая срещу 1 за предходната седмица. 

Трансмисивни инфекции
: регистрираните случаи са както следва:   

Лаймска борелиоза
 9 случая срещу 7 за предходната седмица; 
Марсилска треска 10 случая срещу 16 за предходната седмица; 
Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 0 за предходната седмица; 
Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 1 за предхосната седмица;
Ку-треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица.               

    През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

Сподели в: