Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани 3 339 случая на остри заразни заболявания срещу 2 238  за предходната. От тях 1 348 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 213 за предходната седмица.              
    Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 35,33 на 10 000 лица срещу 31,79.
   

     Чревни инфекции
: регистрираните случаи са както следва:  
Вирусни хепатити 37 случая срещу 20 за предходната седмица;  
Дизентерия 1 случая срещу 2 за предходната седмица;  
Салмонелози 16 случая срещу 13 за предходната седмица;  
Колиентерити 3 случая срещу 3 за предходната седмица;  
Ентероколити 317 случая срещу 281 за предходната седмица;  
Ротавирусен гастроентерит
10 случая срещу 14 за предходната седмица.          

    Въздушно-капкови инфекции:
регистрираните случаи са както следва:
Скарлатина 123 случая срещу 80 за предходната седмица; 
Варицела 1357 случая срещу 515 за предходната седмица; 
Епидемичен паротит
3 случая срещу 1 за предходната седмица; 
Koклюш 0 случая срещу 5 за предходната седмица; 
Рубеола
0 случая срещу 2 за предходната седмица 
Морбили 5 случая срещу 1 за предходната седмица. 

    Трансмисивни инфекции
: регистрираните случаи са както следва:   
Лаймска борелиоза  8 случая срещу 3 за предходната седмица; 
Марсилска треска
срещу 23 случая срещу 19 за предходната седмица;  
Кримска-Конго хеморагична треска
0 случая срещу 1 за предхосната седмица.

    През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове отвътреболнични инфекции.  

Сподели в: