Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани 2 238 случая на остри заразни заболявания срещу 3 538  за предходната. От тях 1 213 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 588 за предходната седмица.              
     Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 31,79 на 10 000 лица срещу 46,62.
   
Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  
    Вирусни хепатити 20 случая срещу 56 за предходната седмица;  
    Дизентерия
2 случая срещу 5 за предходната седмица;  
    Салмонелози 13 случая срещу 34 за предходната седмица;  
    Колиентерити 3 случая срещу 3 за предходната седмица;  
    Ентероколити 281 случая срещу 368 за предходната седмица;  
   Ротавирусен гастроентерит 14 случая срещу 21 за предходната седмица.          

Въздушно-капкови инфекции:
регистрираните случаи са както следва:
    Скарлатина 80 случая срещу 102 за предходната седмица; 
    Варицела 515 случая срещу 1247 за предходната седмица; 
    Епидемичен паротит 1 случай срещу 2 за предходната седмица; 
    Koклюш 5 случая срещу 0 за предходната седмица; 
    Рубеола 2 случая срещу 0 за предходната седмица 
    Морбили 1 случай срещу 0 за предходната седмица. 

Трансмисивни инфекции
: регистрираните случаи са както следва:   
    Лаймска борелиоза  3 случая срещу 13 за предходната седмица; 
    Марсилска треска срещу 19 случая срещу 15 за предходната седмица; 
    Кримска-Конго хеморагична треска 1 случай срещу 1 за предхосната седмица. 

Сподели в: