Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани 3 538 случая на остри заразни заболявания срещу 3 449  за предходната. От тях 1 588 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 374 за предходната седмица.
    Общата заболеваемост от грип и ОРЗ за страната е 46,62 на 10 000 лица срещу 36,01.
 
    Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
    - Вирусни хепатити 56 случая срещу 25 за предходната седмица;
    - Дизентерия 5 случая срещу 5 за предходната седмица;
    - Салмонелози 34 случая срещу 52 за предходната седмица;
    - Колиентерити 3 случая срещу 6 за предходната седмица;
    - Ентероколити 368 случая срещу 394 за предходната седмица;
    - Ротавирусен гастроентерит 21 случая срещу 30 за предходната седмица.

    Въздушно-капкови инфекции:
регистрираните случаи са както следва: Скарлатина 102 случая срещу 73 за предходната седмица, Варицела 1 247 случая срещу 519 за предходната седмица, Епидемичен паротит 2 случая срещу 0 за предходната седмица, Koклюш 0 случай срещу 1 за предходната седмица, Рубеола 0 случай срещу 1 за предходната седмица.

    Трансмисивни инфекции
: регистрирани са 13 случая на Лаймска борелиоза срещу 8 за предходната седмица, 13 случая на Марсилска треска срещу 13 за предходната седмица, 1 случай на Кримска-Конго хеморагична треска срещу 0 за предхосната седмица и 1 случай на Хеморагична треска с бъбречен синдром срещу 0 за предходната седмица. 

    През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: