Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани 6 258 случая на остри заразни заболявания срещу 6 133  за предходната. От тях 4 328 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 348 за предходната седмица. 
    Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 113.49 на 10 000 лица срещу 113.95 Към настоящия момент няма области с достигнати епидемични стойности на заболяване. 
    През седмицата в Националната референтна лаборатория са изследвани общо 140 проби за грип и ОРЗ от болни с клинична картина на грип. От тях 8 са положителни за грип подтип А/H3N2/ -Виктория, 6 за грип подтип А /H1N1/-Калифорния и 2 са положителни за грип тип В.    

    Чревни инфекции
: регистрираните случаи са както следва: 
    - Вирусни хепатити 58 случая срещу 61 за предходната седмица; 
    - Дизентерия 5 случая срещу 3 за предходната седмица; 
    - Салмонелози 9 случая срещу 6 за предходната седмица; 
    - Колиентерити 4 случая срещу 3 за предходната седмица; 
    - Ентероколити 269 случая срещу 260 за предходната седмица; 
    -Ротавирусен гастроентерит 34 случая срещу 28 за предходната седмица.

    Въздушно-капкови инфекции:
регистрираните случаи са както следва: 
    - Скарлатина 115 случая срещу 95 за предходната седмица; 
    - Варицела 1366 случая срещу 1247 за предходната седмица; 
    - Епидемичен паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица; 
    - Koклюш 3 случая срещу 2 за предходната седмица; 
    - Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица. 

    Трансмисивни инфекции
:   Регистрирани са 3 случая на Лаймска борелиоза срещу 1 за предходната седмица. 

    През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: