Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани 6 595 случая на остри заразни заболявания срещу 7 067  за предходната. От тях 4 721 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 5 028 за предходната седмица. 
    Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 123.73 на 10 000 лица срещу 131.77. Няма области с достигнати епидемични стойности на заболяване. Към настоящия момент най-висока заболяемост е регистрирана в Хасково, Перник, София област, Монтана,  и Видин. През седмицата в Националната референтна лаборатория са изследвани общо 98 проби за грип и ОРЗ от болни с клинична картина на грип. От тях 4 са положителни за грип подтип А/Н1N1/- Калифорния, 38 за тип В и 4 за грип подтип А/ H3N2/-Виктория.    

Чревни инфекции
: регистрираните случаи са както следва: 
- Вирусни хепатити 73 случая срещу 89 за предходната седмица; 
- Дизентерия 0 случая срещу 5 за предходната седмица; 
- Салмонелози 5 случая срещу 4 за предходната седмица; 
- Колиентерити 2 случая срещу 2 за предходната седмица; 
- Ентероколити 296 случая срещу 253 за предходната седмица; 
- Ротавирусен гастроентерит 33 случая срещу 28 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:
регистрираните случаи са както следва: 
- Скарлатина 77 случая срещу 123 за предходната седмица; 
- Варицела 1302 случая срещу 1475 за предходната седмица; 
- Епидемичен паротит 1 случая срещу 0 за предходната седмица; 
- Koклюш 0 случая срещу 1 за предходната седмица; 
- Рубеола 0 случая срещу 2 за предходната седмица. 

Трансмисивни инфекции
:  Ку-треска регистриран е 1 случай на Лаймска борелиоза срещу 2 за предходната седмица. 

    През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: