Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани 7 067 случая на остри заразни заболявания срещу 6 937  за предходната. От тях 5 028 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 914 за предходната седмица. 
    Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 131.77 на 10 000 лица срещу 128.79. 
    Няма области с достигнати епидемични стойности на заболяване. Към настоящия момент най-висока заболяемост е регистрирана в Хасково, Стара Загора, Монтана, Русе и Видин, а най-ниска във Велико Търново, Кюстендил, Добрич и Смолян. 
    През седмицата в Националната референтна лаборатория са изследвани общо 134 проби за грип и ОРЗ от болни с клинична картина на грип. От тях 5 са положителни за грип подтип А/Н1N1/- Калифорния, 46 за тип В и 3 за грип подтип А/ H3N2/-Виктория.   
 
    - Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 
    - Вирусни хепатити 89 случая срещу 96 за предходната седмица; 
    - Дизентерия 5 случая срещу 1 за предходната седмица; 
    - Салмонелози 4 случая срещу 8 за предходната седмица; 
    - Колиентерити 2 случая срещу 5 за предходната седмица; 
    - Ентероколити 253 случая срещу 249 за предходната седмица; 
    - Ротавирусен гастроентерит 28 случая срещу 22 за предходната седмица. 

    Въздушно-капкови инфекции:
регистрираните случаи са както следва: 
    - Скарлатина 123 случая срещу 147 за предходната седмица; 
    - Варицела 1475 случая срещу 1432 за предходната седмица; 
    - Епидемичен паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица; 
    - Koклюш 1 случая срещу 2 за предходната седмица; 
    - Рубеола 2 случая срещу 0 за предходната седмица. 

    Трансмисивни инфекции
:  
    Ку-треска регистриран е 1 случай срещу 0 за предходната седмица и 2 случая на Лаймска борелиоза срещу 0. 

    През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: