Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани 6 937 случая на остри заразни заболявания срещу 6 644  за предходната. От тях 4 914 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 691 за предходната седмица. 
    Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 128.79 на 10 000 лица срещу 122.94. 
    Епидемичната обстановка в страната по отношение на грип и ОРЗ е спокойна. Поради намаляване на заболяемостта в община Хасково грипната епидемия вече е отменена. Към настоящия момент най-висока заболяемост е регистрирана в София област, следвана от Стара Загора, Пазарджик и Кърджали, а най-ниска във Велико Търново, Кюстендил, Търговище и Перник. 
    Най-засегната е възрастовата група 0-4 г., следвана от 5-14 г., и 15-29 г. 
    През седмицата в Националната референтна лаборатория са изследвани общо 117 проби за грип и ОРЗ от болни с клинична картина на грип. От тях 15 са положителни за грип подтип А/Н1N1/- Калифорния, 29 за тип В и 4 за грип подтип А/ H3N2/-Виктория.    

    - Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 
    - Вирусни хепатити 96 случая срещу 105 за предходната седмица; 
    - Дизентерия 1 случая срещу 5 за предходната седмица; 
    - Салмонелози 8 случая срещу 9 за предходната седмица; 
    - Колиентерити 5 случая срещу 6 за предходната седмица; 
    - Ентероколити 249 случая срещу 274 за предходната седмица; 
    -Ротавирусен гастроентерит 22 случая срещу 17 за предходната седмица. 

    Въздушно-капкови инфекции:
регистрираните случаи са както следва: 
    - Скарлатина 147 случая срещу 143 за предходната седмица; 
    - Варицела 1432 случая срещу 1341 за предходната седмица; 
    - Епидемичен паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица; 
    - Koклюш 2 случая срещу 1 за предходната седмица; 
    - Рубеола 0 случая срещу 1 за предходната седмица. 

    Трансмисивни инфекции
:  
    Ку-треска регистриран е 1 случай срещу 0 за предходната седмица. 

    През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: