Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани 6 644 случая на остри заразни заболявания срещу 5 797  за предходната. От тях 4 691 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 926 за предходната седмица. 
    Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 122.94 на 10 000 лица срещу 102.89. 
    През седмицата в Националната референтна лаборатория са изследвани общо 90 проби за грип и ОРЗ от болни с клинична картина на грип.. От тях 6 са положителни за грип подтип А/Н1N1/- Калифорния, 19 за тип В и 3 за грип подтип А/ H3N2/-Виктория. 
    Във връзка с увеличаване на заболяемостта от ОРЗ сред учениците в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Куртово Конаре, област Пловдив, са преустановени учебните занятия за периода 13-15.02. 2013 г. 
   Поради достигане на епидемични стойности, към настоящия момент грипна епидемия е обявена в община Хасково, където са предприети следните ограничителни мерки: преустановяване дейността на детските и женски консултации и спиране на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ.   
     Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 
- Вирусни хепатити 105 случая срещу 112 за предходната седмица; 
- Дизентерия 5 случая срещу 0 за предходната седмица; 
- Салмонелози 9 случая срещу 2 за предходната седмица; 
- Колиентерити 6 случая срещу 2 за предходната седмица; 
- Ентероколити 274 случая срещу 222 за предходната седмица; 
- Ротавирусен гастроентерит 17 случая срещу 24 за предходната седмица. 

    Въздушно-капкови инфекции:
регистрираните случаи са както следва: 
- Скарлатина 143 случая срещу 160 за предходната седмица; 
- Варицела 1341 случая срещу 1254 за предходната седмица; 
- Епидемичен паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица; 
- Koклюш 1 случая срещу 1 за предходната седмица; 
- Рубеола 0 случая срещу 1 за предходната седмица. 

    Трансмисивни инфекции
: няма регистрирани случаи на трансмисивни инфекции. 
    През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: