Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани 5 114 случая на остри заразни заболявания срещу 5 321  за предходната. От тях 3 557 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 173 за предходната седмица. 
    Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 93.22 на 10 000 лица срещу 83.84. 
    Най-висока е заболеваемостта във възрастовата група 0-4 г./369.15/, следвана от възрастовата група 5-14 г. / 262.33/ и 15-29 г. /116.39/ Към настоящия момент в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ към НЦЗПБ серологично са доказани две положителни проби за грип подтип А/Н1N1/- Калифорния и три  проби  за тип В от болни с клинична картина на грип. 
    Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 
- Вирусни хепатити 104 случая срещу 146 за предходната седмица; 
- Дизентерия 3 случая срещу 2 за предходната седмица; 
- Салмонелози 10 случая срещу 6 за предходната седмица; 
- Колиентерити 3 случая срещу 7 за предходната седмица; 
- Ентероколити 236 случая срещу 210 за предходната седмица; 
- Ротавирусен гастроентерит 13 случая срещу 26 за предходната седмица.
    Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва: 
- Скарлатина 155 случая срещу 77 за предходната седмица; 
- Варицела 1558 случая срещу 946 за предходната седмица; 
- Епидемичен паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица; 
- Koклюш 3 случая срещу 0 за предходната седмица; 
- Рубеола 0 случая срещу 1 за предходната седмица. 
    Трансмисивни инфекции: регистрирани са 4 случая на  Лаймска борелиоза срещу 1 за предходната седмица, 0 случая на Ку-треска срещу 0 за предходната седмица, 0 случая на Кримска-Конго хеморагична треска срещу 0  и 0 случая на Марсилска треска срещу 0 за предходната седмица. 
    През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: