Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани 5 321 случая на остри заразни заболявания срещу 3 312  за предходната. От тях 1 831 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 172 за предходната седмица. 
    Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 83.84 на 10 000 лица срещу 47.99. 
    От изследваните през седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ проби от пациенти с грипоподобна симптоматика, няма с положителни резултати за грип и други респираторни вируси. 
- Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва: -
 Вирусни хепатити 146 случая срещу 88 за предходната седмица; 
- Дизентерия 2 случая срещу 4 за предходната седмица; 
- Салмонелози 6 случая срещу 10 за предходната седмица; 
- Колиентерити 7 случая срещу 1 за предходната седмица; 
- Ентероколити 210 случая срещу 162 за предходната седмица; 
- Ротавирусен гастроентерит 26 случая срещу 20 за предходната седмица.

    Въздушно-капкови инфекции:
регистрираните случаи са както следва: 
- Скарлатина 77 случая срещу 43 за предходната седмица; 
- Варицела 1558 случая срещу 1128 за предходната седмица; 
- Епидемичен паротит 1 случая срещу 0 за предходната седмица; 
- Koклюш 0 случая срещу 1 за предходната седмица; 
- Рубеола 0 случая срещу 1 за предходната седмица. 

    Трансмисивни инфекции
: регистрирани са 0 случая на  Лаймска борелиоза срещу 1 за предходната седмица, 0 случая на Ку-треска срещу 0 за предходната седмица, 0 случая на Кримска-Конго хеморагична треска срещу 0  и 0 случая на Марсилска треска срещу 2 за предходната седмица. 
    През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: