Върни се горе

     През изминалата седмица са регистрирани 1 964 случая на остри заразни заболявания срещу 2 111  за предходната. От тях 1 043 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 966 за предходната седмица. 
       Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 27.43 на 10 000 лица срещу 25.41. 
- Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 
- Вирусни хепатити 181 случая срещу 189 за предходната седмица; 
- Дизентерия –14 случая срещу 51 за предходната седмица; 
- Салмонелози –37 случая срещу 36 за предходната седмица; 
- Колиентерити –8 случая срещу 16 за предходната седмица; 
- Ентероколити – 424 случая срещу 268 за предходната седмица; 
-Ротавирусен гастроентерит – 40 случая срещу 65 за предходната седмица. 
Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва: 
- Скарлатина 14 случая срещу 12 за предходната седмица; 
- Варицела – 98 случая срещу 57 за предходната седмица; 
- Епидемичен паротит –0 случая срещу 0 за предходната седмица; 
- Koклюш – 5 случая срещу 1 за предходната седмица; 
- Рубеола – 0 случая срещу 0 за предходната седмица. 
Трансмисивни инфекции: регистрирани са 8 случая на  Лаймска борелиоза срещу 3 за предходната седмица, 1 случай на Ку-треска срещу 0 за предходната седмица, 1 случай на Кримска-Конго хеморагична треска срещу 1  и 7 случая на Марсилска треска срещу 8 за предходната седмица. 
През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.  

Сподели в: