Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани 2 202 случая на остри заразни заболявания срещу 2 278 за предходната. От тях 915 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 977 за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 24,06 на 10 000 лица срещу 25,69. 
    Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 
- Вирусни хепатити – 46 случая срещу 55 за предходната седмица; 
- Дизентерия – 25 случая срещу 39 за предходната седмица; 
- Салмонелози – 19 случая срещу 8 за предходната седмица; 
- Колиентерити – 7 случая срещу 15 за предходната седмица; 
- Ентероколити – 801 случая срещу 773 за предходната седмица; 
- Ротавирусен гастроентерит – 26 случая срещу 20 за предходната седмица.  
    Въздушно-капкови инфекции:
регистрираните случаи на Скарлатина са 15 срещу 32, на Варицела са 235 срещу 258, на Епидемичен паротит – 0 срещу 2, на Рубеола – 0 срещу 1 и на Koклюш – 5 срещу 1 за предходната седмица.
    Трансмисивни инфекции: регистрирани са 18 случая на  Лаймска борелиоза срещу 13 за предходната седмица и 11 случая на Марсилска треска срещу 6 за предходната седмица. 
     През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

Сподели в: