Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани 2 313 случая на остри заразни заболявания срещу 2 034 за предходната. От тях 989 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 852 за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 26,01 на 10 000 лица срещу 23,70. 
    Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 
- Вирусни хепатити –48 случая срещу 43 за предходната седмица; 
- Дизентерия – 15 случая срещу 11 за предходната седмица; 
- Салмонелози – 18 случая срещу 11 за предходната седмица; 
- Колиентерити – 9 случая срещу 10 за предходната седмица; 
- Ентероколити – 619 случая срещу 489 за предходната седмица; 
- Ротавирусен гастроентерит – 14 случая срещу 14 за предходната седмица. 

    Въздушно-капкови инфекции:
регистрираните случаи на Скарлатина са 27 срещу 37, на Варицела са 431 срещу 435, на Епидемичен паротит – 1 срещу 1 и на Koклюш – 3 срещу 2 за предходната седмица. Трансмисивни инфекции: регистрирани са 8 случая на  Лаймска борелиоза срещу 13 за предходната седмица, 7 случая на Марсилска треска срещу 7 и 1 случай на Ку-треска срещу 4 за предходната седмица. 
    През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

Сподели в: