Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 947 случая на остри заразни заболявания срещу 3 026  за предходната. От тях 1 458 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 472 за предходната седмица.
Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 38,34 на 10 000 лица срещу 38,71.
Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
- Вирусни хепатити –45 случая срещу 60 за предходната седмица;
- Дизентерия – 6 случая срещу 6 за предходната седмица;
- Салмонелози – 20 случая срещу 19 за предходната седмица;
- Колиентерити – 16 случая срещу 7 за предходната седмица;
- Ентероколити – 399 случая срещу 371 за предходната седмица;
-Ротавирусен гастроентерит – 7 случая срещу 12 за предходната седмица.
Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи на Скарлатина са 92 срещу 84, на Варицела са 813 срещу 885, на Епидемичен паротит – 2 срещу 3, на Рубеола – 2 срещу 2  и на Koклюш – 2 срещу 1 за предходната седмица.
Трансмисивни инфекции: регистрирани са 14 случая на  Лаймска борелиоза срещу 24 за предходната седмица, 12 случая на Марсилска треска срещу 15 и 0 случай на Ку-треска срещу 1 за предходната седмица.
На 11.06.2011г. от РЗИ Шумен е съобщен един вероятен случай на кожна форма на антракс при мъж, хоспитализиран в инфекциозното отделение на МБАЛ Шумен. От епидимиологичното проучване е установено, че пациента е участвал на 07.06.2012 г. в клане и разфасоване на болна крава. На 08.06.2012 г. в Областна дирекция за безопасност на храните – гр. Шумен при ветеринарномедицински изследвания на проби от болното животно са получени резултати положителни за антракс. В огнището и спрямо контактните 10 лица са взети необходимите противоепидемични мерки.
През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

Сподели в: