Върни се горе

    През изминалата седмица са регистрирани 3 407 случая на остри заразни заболявания срещу 2 289  за предходната. От тях 1 827 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 290 за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 48.05 на 10 000 лица срещу 33.93. 
- Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 
- Вирусни хепатити 31 случая срещу 26 за предходната седмица; 
- Дизентерия –4 случая срещу 6 за предходната седмица; 
- Салмонелози –11 случая срещу 6 за предходната седмица; 
- Колиентерити –1 случая срещу 1 за предходната седмица; 
- Ентероколити – 373 случая срещу 251 за предходната седмица; 
-Ротавирусен гастроентерит – 31 случая срещу 28 за предходната седмица. 

    Въздушно-капкови инфекции:
регистрираните случаи са както следва: 
- Скарлатина 70 случая срещу 40 за предходната седмица; 
- Варицела – 953 случая срещу 573 за предходната седмица; 
- Епидемичен паротит –0 случая срещу 1 за предходната седмица; 
- Koклюш – 0 случая срещу 1 за предходната седмица; 
- Рубеола – 0 случая срещу 0 за предходната седмица. 

    Трансмисивни инфекции
: регистрирани са 11 случая на  Лаймска борелиоза срещу 11 за предходната седмица, 1 случай на Ку-треска срещу 0 за предходната седмица, 1 случай на Кримска-Конго хеморагична треска срещу 0  и 11 случая на Марсилска треска срещу 8 за предходната седмица. 
    През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: