Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 4 341 случая на остри заразни заболявания срещу 5 093 за предходната. От тях 3 106 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 901 за предходната седмица.
Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 81.69 на 10 000 лица срещу 102.59.
- Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
- Вирусни хепатити 44 случая срещу 48 за предходната седмица;
- Дизентерия –5 случая срещу 5 за предходната седмица;
- Салмонелози – 11 случая срещу13 за предходната седмица;
- Колиентерити –3 случая срещу 6 за предходната седмица;
- Ентероколити – 267 случая срещу 277 за предходната седмица;
-Ротавирусен гастроентерит – 38 случая срещу 52 за предходната седмица.
Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:
- Скарлатина 96 случая срещу 68 за предходната седмица;
- Варицела – 672 случая срещу 648 за предходната седмица;
- Епидемичен паротит –2 случая срещу 2 за предходната седмица;
- Koклюш – 2 случая срещу 1 за предходната седмица;
- Рубеола – 1 случая срещу 2 за предходната седмица.
Трансмисивни инфекции: регистрирани са 0 случая на Лаймска борелиоза срещу 1 за предходната седмица, 2 случая на Ку-треска срещу 0 за предходната седмица и 0 случая на Марсилска треска срещу 0 за предходната седмица.
През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.
Сподели в: