Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 4 578 случая на остри заразни заболявания срещу 3 986  за предходната. От тях 3 295 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 753 за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 86,66 на 10 000 лица срещу 72,40.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

- Вирусни хепатити –104 случая срещу 147 за предходната седмица;

- Дизентерия 5 случая срещу 4 за предходната седмица;

- Салмонелози – 9 случая срещу 11 за предходната седмица;

- Колиентерити – 10 случая срещу 6 за предходната седмица;

- Ентероколити – 247 случая срещу 238 за предходната седмица;

-Ротавирусен гастроентерит – 38 случая срещу 14 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

- Скарлатина – 36 случая срещу 69 за предходната седмица;

- Варицела 792 случая срещу 688 за предходната седмица;

- Епидемичен паротит 2 случая срещу 2 за предходната седмица;

- Koклюш 2 случая срещу 1 за предходната седмица;

-Менингококова инф. – 0 случая срещу 1 за предходната седмица;

Трансмисивни инфекции: регистрирани са 2 случая на  Лаймска борелиоза срещу 1 за предходната седмица, 1 случай на Ку-треска срещу 0 за предходната седмица и 0 случая на Марсилска треска срещу 1 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове на вътреболнични инфекции.

Сподели в: