Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 4 515 случаи на остри заразни заболявания срещу 5 096 за предходната. От тях 3 375 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 909 за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 88.61 на 10 000 лица срещу 102.63.

Към настоящия момент няма области със завишена заболяемост от грип и ОРЗ.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

-           Вирусни хепатити 60  случая срещу 78 за предходната седмица;

-           Дизентерия 1 случая срещу 11 за предходната седмица;

-           Салмонелози 11 случая срещу 13 за предходната седмица;

-           Колиентерити - 4 случая срещу 5 за предходната седмица;

-           Ентероколити266 случая срещу 211 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи на Скарлатина са 58 срещу 55, на Варицела са 648 срещу 729, на Епидемичен паротит 4 срещу 3, на Коклюш – 0 срещу 2,  на  Морбили – 12 срещу 15 и на рубеола - 0 срещу 2.

Трансмисивни инфекции: регистрирани са  2 случая на  Лаймска борелиоза срещу 1 и 1 случай на Марсилска треска срещу 0 за предходната седмица.

В Дом за деца лишени от родителски грижи „ Детелина”, гр. Плевен е регистриран епидемичен взрив от дизентерия с микробиологично доказан причинител Шигела флекснери 2 а. С клинични прояви е едно дете на 5 г., което е хоспитализирано в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „ Д-р Г. Странски”. От изследваните в дома контактни /деца и персонал/ при 4 деца и едно лице от персонала е доказано здраво носителство/ без клинични прояви/. При тях също е изолирана Шигела флекснери гр. 2 а.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки, с цел ограничаване разпространението на инфекцията.

Регистриран е и един взрив от салмонелоза с микробиологично доказан причинител Салмонела тифи муриум. За периода 11-18.03.2011 г. в V-та група на Детска ясла „Зора”с ентероколитен синдром заболяват 2 деца. След проведените микробиологични изследвания на всички контактни е  доказано носителство на Салмонела при още 2 деца от същата група.

Своевременно са предприети необходимите противоепидемични мерки.   

 

Сподели в: