Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 3 603 случаи на остри заразни заболявания срещу 3 385 за предходната. От тях 2 563 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 037 за предходната седмица.  

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната e 67.35 на 10 000 лица срещу 64.29 за предходната.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

-           Вирусни хепатити 131  случая срещу 98 за предходната седмица;

-           Дизентерия 7 случая срещу 8 за предходната седмица;

-           Салмонелози 30 случая срещу 22 за предходната седмица;

-           Колиентерити – 10 случая срещу 6 за предходната седмица;

-           Ентероколити304 случая срещу 360 за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи на скарлатина са 40 срещу 32, на варицела са 365 срещу 293, на епидемичен паротит 5 срещу 0,  на  морбили – 13 срещу 5. Случаи на коклюш и на рубеола не са регистрирани втора поредна седмица.

 

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи на Кримска Конго хеморагична треска и на Ку треска. Случаите на Марсилска треска са  23 срещу 1 и на Лаймска борелиоза  са 6 срещу 3 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица РИОКОЗ Кърджали съобщи за регистриран епидемичен взрив в с. Чакаларово, община Кирково. За едно денонощие с оплаквания от повръщане, коремни болки и диария са потърсили лекарска помощ общо 40 лица от различни възрастови групи, от които 11 деца от детската градина и 22 ученика. При епидемиологичното проучване са установени и други лица със същите оплаквания, които не са търсили лекарска помощ. Оплакванията отзвучали в рамките на 1-2 дни. Няма хоспитализирани. Повечето от заболелите свързват симптомите с влошените органолептични качества на питейната вода през изминалото денонощие. В хода на проучването е установено, че същия ден поради подмяна на спирателен кран в частен дом водоподаването в селото е било спряно от ВиК за 1 час.  

РИОКОЗ Кърджали е взело двукратно водни проби за химичен и микробиологичен анализ от 5 пункта в селото. В три от пробите, включително тези от детската градина и от училището, са изолирани колиформи. При микробиологичното изследване в хранителните блокове на детската градина и училището е изолиран същия причинител.

Предприети са своевременни мерки за ликвидиране на взрива. Водоподаването е спряно и е извършена цялостна дезинфекция на водопроводната мрежа на селото. Показателите за остатъчен хлор са завишени до нормализиране на обстановката. Съставени са актове на служителите от ВиК за административно нарушение и на персонала на детската градина и училището за неспазване на противоепидемичния режим. Уведомени са ОПЛ и кметовете на съседните населени места за регистрирания взрив от воден произход с причинител Ешерихия Коли.

 

 

Сподели в: