Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 821 случаи на остри заразни заболявания срещу 2 928 за предходната. От тях 1 224 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 325 за предходната седмица.  

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната e 32.15 на 10 000 лица срещу 34.80 за предходната. Отново най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0 - 4 години, следвана от групата 5 – 14 години.                             

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

-           Вирусни хепатити 25 случая срещу 33 за предходната седмица;

-           Дизентерия 5 случая срещу 7

-           Салмонелози 21 случая срещу 24

-           Колиентерити – 11 случая срещу 11

-           Ентероколити – 391 случая срещу 345 за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи на Скарлатина са 48 срещу 66, на Варицела са 520 срещу 418, на Епидемичен паротит 6 срещу 10, на Коклюш – 0 срещу 2,  на  Морбили – 459 срещу 578 и на рубеола - 2 срещу 1.

 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи на Ку-треска са 1 срещу 0, на Кримска Конго хеморагична треска – 0 срещу 1, на Хеморагична треска с бъбречен синдром – 1 случай срещу 0, на Марсилска треска са 21 срещу 17, на Лаймска борелиоза  са 19 срещу 27 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица от РИОКОЗ Търговище е съобщен един лабораторно потвърден случай на починало от пневмококов менингоенцефалит 4 годишно дете. Заболяването протекло остро, с висока температура, повръщане и болки в дясното ухо. В детското заведение, което е посещавало детето, са предприети необходимите противоепидемични мерки за изследване на персонала и групата за носителство на пневмококи.

През седмицата РИОКОЗ В. Търново съобщи за лабораторно потвърден случай на болен от Хеморагична треска с бъбречен синдром. Касае се за мъж на 65 г. от гр. Елена, постъпил в МБАЛ В. Търново в тежко общо състояние, с генерализиран хеморагичен обрив, фебрилно-интоксикационен и иктеричен синдром. От епидемиологичното проучване е установено, че пациентът отглежда свине, като помещенията за съхраняване на фуражните смеси са с висока заселеност с гризачи. Предприета е изтребителна  дератизация в огнището.

Заболелият е изписан на 21.06. 2010 г. в добро общо състояние.

Сподели в: