Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 4049 случаи на остри заразни заболявания срещу 3921 за предходната. От тях 2067  са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1509 за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната e 54.29 на 10 000 лица срещу 58.94 за предходната.                              

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

-           Вирусни хепатити 16 случая срещу 26 за предходната седмица;

-           Дизентерия 6 случая срещу 3

-           Салмонелози 19 случая срещу 20

-           Колиентерити 10 случая срещу 10

-           Ентероколити273 случая срещу 246 за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи на Скарлатина са 72 срещу 56, на Варицела са 357 срещу 567 на Епидемичен паротит 9 срещу 6, на Коклюш – 1 срещу 1  на Морбили – 1083 срещу 1358  и на рубеола - 1 срещу 1 за предходната седмица.

 

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска-Конго хеморагична треска, случаите на Ку-треска са 2 срущу 0, на Марсилска треска 4 срещу 5 и на Лаймска борелиоза  са 25 срещу 36 за предходната седмица.

 

В Дом за деца с умствени увреждания с. Крушари, област Добрич е регистриран вътреболничен взрив от салмонелоза. Шест  от домуващите деца са имали оплаквания от висока температура, диарични изхождания и повръщане. Във връзка с това са извършени микробиологични изследвания на всички домуващи и на персонала.

До настоящия момент салмонела е доказана само при едно от децата имали  клинични оплаквания, а 3 от изследваните като контактни деца  са открити като здрави заразоносители /без клинични прояви/.

Епидемиологичното проучване продължава, като своевременно са предприети необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: