Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 726 случаи на остри заразни заболявания срещу 2 951 за предходната. От тях 1 875 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 185 за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната e 49.28 на 10 000 лица срещу 57.43 за предходната.

Намалението на броя на регистрираните случаи на остри заразни заболявания (вкл. на грип и остри респираторни заболявания), както и по-ниската регистрирана заболяемост, са резултат от по-слабото търсене на медицинска помощ от страна на пациентите по време на предшестващите празнични дни.                            

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

-           Вирусни хепатити 50 случая срещу 24 за предходната седмица

-           Дизентерия 4 случая срещу 16

-           Салмонелози 13 случая срещу 13

-           Колиентерити 5 случая срещу 7

-           Ентероколити194 случая срещу 152 за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции: не са регистрирани случаи на Рубеола. Случаите на Скарлатина са 40 срещу 52, на Варицела са 190 срещу 198, на Епидемичен паротит 6 срещу 5, на Коклюш – 1 срещу 2 и на Морбили306 срещу 231 за предходната седмица.

 

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска, на Марсилска треска и на Ку – треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 2 срещу 5 за предходната седмица.

 

            През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции. 

 

Сподели в: