Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 355 случая на остри заразни заболявания срещу 2 246 за предходната. От тях 1 100 са случаите на грип и остри респираторни заболявания срещу 1 090 за предходната.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

-         вирусни хепатити – 30 случая срещу 23 за предходната седмица;

-         дизентерия – 30 случая  срещу 27 за предходната седмица;

-         салмонелози – 35 случая срещу 46  за предходната седмица;

-         колиентерити – 21 случая срещу 33  за предходната седмица;

-         ентероколити – 705 случая срещу  615 за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 15 случая на скарлатина срещу 25 за предходната седмица. Случаите на варицела са 199 срещу 190, епидемичен паротит - 12 срещу 14 случая, коклюш 14  срещу 5, рубеола 0 срещу 1 и морбили 25 срещу 58 за предходната седмица.

 

Трансмисивни инфекции: през седмицата е регистриран 1  случай на Ку треска срещу 1 за предходната. Случаите на Лаймска борелиоза са 33 срещу 23, на Марсилска треска 52 срещу 30. Няма регистрирани случаи  на Кримска Конго хеморагична треска.

 

През изминалата седмица е регистрирана токсикоинфекция в гр. Кърджали. В периода 30 – 31.07.2009 г. със стомашни болки, повръщане и диария заболяват общо 23 лица от различни възрасти (от 6 до 58 г.), от които 15 са хоспитализирани. Всички дават данни за начало на симптомите около 3 часа след консумация на дюнери с пилешко месо. След проведените микробиологични изследвания на взетите проби от болни, персонал и готови храни, като причинител се идентифицира Стафилококус ауреус, най-вероятно в резултат на здраво заразоносителство на лице от персонала. Със заповед на директора на РИОКОЗ Кърджали обектът е спрян от експлоатация.

През изминалата седмица в Дом за деца, лишени от родителски грижи в с. Дрен, община Радомир, област Перник, с ентероколитни оплаквания на 26.07. са били 6 деца от една група на възраст от 3 до 5 години, 4 от които са хоспитализирани. Предприети са необходимите противоепидемични мерки, извършена е проверка на място в Дома и са взети проби от кухненския блок, повърхности, ръце на персонал, бельо и дезинфекционни разтвори. Не са установени  пропуски в противоепидемичния режим. Взети са материали за микробиологично и вирусологично изследване на болни и контактни (деца, обслужващ и кухненски персонал). Епидемиологичното проучване продължава.

През периода не са регистрирани взривове от вътреболнични инфекции.

 

 

Сподели в: