Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо  3145 случая на остри заразни заболявания срещу 3124 за предходната. От тях   случаите на  грип и остри респираторни заболявания са 1742 срещу 1837 за предходната.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

-         вирусни хепатити - 34 случая срещу 23 за предходната седмица;

-         дизентерия - 3 случая  срещу 2 за предходната седмица;

-         салмонелози - 24 случая срещу 25  за предходната седмица;

-         колиентерити - 30 случая срещу 16 за предходната седмица;

-         ентероколити - 378 случая срещу  285  за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 122 случая на скарлатина срещу 131 за предходната седмица. Случаите на варицела са 612 срещу  658, епидемичен паротит - 37 срещу 20 случая, коклюш - 5  срещу 2, и морбили - 24 срещу 19 за предходната седмица. Няма регистрирани случаи на рубеола.

 

Трансмисивни инфекции: през седмицата не са регистрирани  случаи на Кримска-Конго хеморагична треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 22 срещу 29, на Марсилска треска - 32 срещу 24, и на Ку-треска - 1 срещу 1 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица в РИОКОЗ - гр. Враца е регистрирана хранителна инфекция сред деца, консумирали храна от детска млечна кухня „Двете щръклета" в града. За периода от 06.06 до 12.06.2009г. заболяват общо 23 лица - 22 деца на възраст от 7 месеца до 2 години, и една майка, консумирала от детската храна. Всички те са имали оплаквания от чести повръщания и диарични изхождания, придружени от повишена температура, появили се няколко часа до няколко дни след консумация на храна от детската кухня.  Петнадесет от заболелите лица са приети за лечение в МБАЛ - Враца в леко до средно увредено общо състояние, а осем деца са оставени на домашно лечение. Предприети мерки: извършено е епидемиологично проучване, обстойни проверки на хранителния обект, разпоредени са необходимите противоепидемични мерки. При направените изследвания на чревен секрет от заболелите и на проби, взети от готови храни и повърхности в млечната кухня, е изолирана  Ешерихия коли.

Със заповед на директора на РИОКОЗ- гр. Враца дейността на млечната кухня е временно прекратена за провеждане на пълна дезинфекция. Съставени са актове за административно нарушение на управителя и работещите в обекта. Всички заболели са изписани  в добро здравословно състояние.

 

През периода в РИОКОЗ - гр. Кърджали в Държавна психиатрична болница - гр. Кърджали за периода 12 - 14.06.2009 г. заболяват общо 7 пациенти от Първо мъжко отделение с оплаквания от висока температура, еднократни диарични изхождания без примеси, гадене и повръщане.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки. Заболелите са изолирани и се лекуват на място, състоянието им се подобрява. Взети са проби за изследване от заболели, контактни и персонал в отделението, както и смивове от кухня и хранителен офис. Очакват се резултати.

 

В края на изминалата седмица  РИОКОЗ - гр. Благоевград съобщи за   хранителна инфекция сред ученици от СМГ"П. Хилендарски" - гр. София, почиващи в с. Огняново, община Гърмен. В периода 14-15.06.2009 г. заболяват общо 21 деца на възраст 12-15 години с оплаквания от болки в корема, гадене и повръщане, воднисти изхождания без примеси, и повишена температура.

Всички заболели са настанени за лечение в МБАЛ - гр. Гоце Делчев, инфекциозно отделение в леко до средно увредено състояние. Предприети са необходимите противоепидемични мерки. Извършено е проучване и обстойна проверка на хотела, в който са настанени децата, както и на работилници за тестени и сладкарски изделия, доставили храни за учениците. Взети са материали за изследване от всички заболели и контактни, персонал на хотела и работилниците, а също и от храни, повърхности, инвентар, дезинфекционни разтвори, питейна вода и вода от плувен басейн в хотела. Очакват се резултати. След приложеното лечение състоянието на заболелите бързо се подобрява и на 16 юни всички те са изписани от болничното заведение.

 

           През изминалия период РИОКОЗ - Софийска област съобщи, че по повод на регистриран  случай на хронична хепатит В инфекция при пациент на постоянна хемодиализа, приет на лечение във вътрешно отделение на МБАЛ - гр. Самоков, е разпоредено медицинско наблюдение и серологично изследване на пациентите на постоянна хемодиализа /15 лица/, както и на персонала в хемодиализно и вътрешно отделение на болничното заведение. В резултат на това са открити общо 12 носители на хепатит В и / или антитела срещу хепатит С измежду хемодиализираните пациенти, които са без клинична изява на заболяването. Персоналът е с отрицателни резултати от серологичното изследване.

          Екип от специалисти от Националния център по заразни и паразитни болести е изпратен на място с цел цялостно проучване на случая и организиране на необходимите противоепидемични мерки.

Сподели в: