Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 944 случая на остри заразни заболявания срещу 3 650  за предходната. От тях 1 853 са случаите на грип и ОРЗ срещу 2 236 Общата заболяемост за страната е 48.21 на 10 000 души срещу 58.18

През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 4 клинични проби /носогърлени смивове/ на пациенти с грипоподобна симптоматика, от които при 1 пациент е доказан грипен вирус тип В.

Чревни инфекции

Регистрираните случаи са както следва:

 • Вирусни хепатити 11 случая срещу 24 за предходната седмица;
 • Дизентерия 4 случая срещу 5 за предходната седмица;  
 • Салмонелози 10 случая срещу 19 за предходната седмица;
 • Колиентерити 7 случая срещу 8 за предходната седмица;
 • Ентероколити 309 случая срещу 338 за предходната седмица;
 • Ротавирусен гастроентерит 31 случая срещу 44 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции

Регистрираните случаи са както следва:

 • Скарлатина 120 случая срещу 121 за предходната седмица;
 • Варицела 502 случая срещу 765 за предходната седмица;
 • Koклюш 0 случая срещу 0 за предходната седмица;
 • Паротит 1 случай срещу 3 за предходната седмица.
 • Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции

Регистрираните случаи са както следва:  

 • Лаймска борелиоза 4 случая срещу 2 за предходната седмица;
 • Марсилска треска 1 случай срещу 1 за предходната седмица;
 • Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;
 • Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;
 • Ку-треска 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: