Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 8 839 случая на остри заразни заболявания срещу 10 253 случая за предходната седмица. От тях 7 543 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 8 806 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 197,72 на 10 000 души срещу 230,83 на 10 000 души за предходната седмица.

В НРЛ „Грип и ОРЗ" към НЦЗПБ чрез молекулярно-диагностичния метод Real Time RT-PCR са изследвани 101 клинични проби. Доказани са 13 грипни вируса A(H1N1)pdm09, 40 вируса B/Yamagata и един B/Victoria.

Актуална информация за областите, на чиято територия е обявена грипна епидемия се публикува на Интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  36 случая срещу 60 случая за предходната седмица;

Ентероколити 270 случая срещу 214 случая за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 6 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза  2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Колиентерити 5 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 39 случая срещу 35 случая за предходната седмица;

Салмонелози 12 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 721 случая срещу 922 случая за предходната седмица;

Скарлатина 151 случая срещу 136 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза 8 случая срещу 5 случая за предходната седмица.

 

През изминалата седмица нe са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: