Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 592 случая на остри заразни заболявания срещу 6 314 случая за предходната седмица. От тях 5 031 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ), срещу  4 838 случая за предходната  седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 131,05 на 10 000 души срещу 126,02 на 10 000 души през предходната седмица.

През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ при Националния център по заразни и паразитни болести са изследвани 71 клинични проби. Доказани са общо 17 грипни вируса – 12 пандемични вируса A (H1N1) 2009  и 5 тип В (Victoria).

Във връзка с регистрирана висока заболяемост (306,40%00) на остри респираторни заболявания в гр. Стара Загора през изминалата седмица и продължаваща тенденция за задържане на заболяемостта през последните дни с най-високи стойности във възрастовите групи 0 до 4 години и 15-29 години, със заповед на директора на РЗИ-Стара Загора, считано от 29.01.2016 г. се въвеждат следните противоепидемични мерки: прекратява се работата на женските и детски консултации, преустановява се провеждането на плановите профилактични имунизации и реимунизации, въвежда се строг дезинфекционен и противоепидемичен режим на работа  в лечебните заведения за болнична, извънболнична помощ, в учебните и детски заведения на територията на област Стара Загора.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  27 случая срещу 23 случая за предходната седмица;

Дизентерия 6 случая срещу 2 случай за предходната седмица;

Салмонелози 9 случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Колиентерити 8 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Ентероколити 337 случая срещу 328 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 85 случая срещу 70 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 213 случая срещу 194 случая за предходната седмица;

Варицела 821 случая срещу 770 случая за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 1 случая за предходната седмица;           

Паротит 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Рубеола 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 3 случая срещу 1 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 случая за предходната седмица;

Ку-треска 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: