Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 908 случая на остри заразни заболявания срещу 4 375 случая за предходната седмица. От тях 3 816 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 278 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 100,06 на 10 000 души срещу 85,95 на 10 000 души за предходната седмица. През 9-та седмица в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани чрез Real Time RT-PCR 72 клинични проби (носогърлени секрети) от пациенти с грип или ОРЗ. Доказани са общо 18 грипни вируса: 11 вируса A(H1N1)pdm09 и 7 вируса A(H3N2).
 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 26 случая срещу 43 случая за предходната седмица;

Ентероколити 140 случая срещу 194 случая за предходната седмица;                    

Дизентерия 3 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 3 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 24 случая срещу 22 случая за предходната седмица;

Салмонелози 6 случая срещу 7 случая за предходната седмица.         

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 722 случая срещу 683 случая за предходната седмица;

Морбили 17 случая срещу 12 случая за предходната седмица;

Скарлатина 85 случая срещу 80 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 7 случай срещу 1 случай за предходната седмица.

 

Към 07.03.2019 г., 14.00 ч. в Министерство на здравеопазването са съобщени 85 случая на морбили. От тях 54 са лабораторно потвърдени. Лабораторно непотвърдени от Националната референтната лаборатория и отхвърлени като случаи на морбили са 8 заболели, от области Пловдив (2 сл.), Варна, Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, Перник и Хасково.

Териториално са засегнати пет области в страната: Благоевград – 59 заболели, София-град – 11 заболели и София-област – 12 заболели, Бургас – 1 заболял, Пловдив – 1 заболял и Габрово – 1 заболял.

По възрастови групи са разпределени както следва: 0 г. – 17; 1-4 г. – 36; 5-9 г. – 12; 10-14 г. – 3; 15-19 г. – 5; 20-24 г. – 1; 25-29 г. – 5; 30-34 г. – 1 ; 35-39 г. – 3, над 40 г. – 2 сл..

Продължава извършването на епидемиологични проучвания на новорегистрираните случаи, издирват се контактните им лица, изяснява се имунизационния им статус срещу морбили и се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки спрямо тях.  Извършват се и проверки в лечебни заведения, в практики на общопрактикуващи лекари, в здравните кабинети на детските заведения и училищата, за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

От началото на м. февруари 2019 г. в  РЗИ Софийска област са регистрирани 8 случаи на Вирусен хепатит тип А в с. Джурово, община Правец. Заболелите са на възраст от 7 г. до 14 г.  На всички е проведено болнично лечение в УМБАЛ „Св. Анна“. Случаите имат епидемична връзка с други 12 преболедували през последните два месеца на 2018 г. При всички случаи е извършено епидемиологично проучване. Заболелите живеят при изключително лоши битови условия. Уведомени са личните лекари за наблюдение и изследване на контактните. Проведено е изследване на питейната вода в населените места, без отклонение. Издадени са предписания на кметовете на засегнатите населените места за хигиенизиране, сметосъбиране, сметоизвозване, отстраняване на констатирани санитарно-хигиенни неблагополучия в учебните заведения.

Епидемиологичното проучване продължава.

В РЗИ-Разград е регистриран епидемичен взрив от Остър гастроентерит. В периода 26.02.19 г. – 01.03.19 г. заболяват 7 души от едно домакинство, от тях 4 са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ гр. Разград, на останалите 3-ма е назначено лечение в домашни условия. Към 01.03.2019 г. няма резултати от лабораторните изследвания.

          

 

 

Сподели в: