Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5 581 случая на остри заразни заболявания срещу 6 624 случая за предходната седмица. От тях 4 303 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 5 331 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 113,13 на 10 000 души срещу 140,16 на 10 000 души за предходната седмица. През изминалата седмица в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани чрез Real Time RT-PCR 77 респираторни проби (носогърлени секрети и др.). Доказани са 6 грипни вируса A(H1N1)pdm09, 17 вируса A(H3N2) и 8 вируса B/Victoria.

Актуална информация за областите на чиято територия е обявена грипна епидемия се публикува на електронната страница на Министерство на здравеопазването.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 42 случая срещу 58 случая за предходната седмица;

Дизентерия 0 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Ентероколити 166 случая срещу 178 случая за предходната седмица;

Колиентерити 7 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 13 случая срещу 18 случая за предходната седмица;

Салмонелози 7 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 891 случая срещу 855 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Морбили 35 случая срещу 21 случая за предходната седмица;

Скарлатина 60 случая срещу 73 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Ку-треска 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Трихинелоза 4 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

СРЗИ информира за 3 епидемично свързани случая на Трихинелоза. Заболелите са консумирали пастърма, приготвена от домашно прасе, закупена от неизвестен производител. Болните са насочени за хоспитализация. Взети са проби от наличния продукт за изследване.

Епидемиологичното проучване продължава.

В Министерство на здравеопазването постъпи информация за 8 лица с ентероколитна симптоматика, консумирали различна по вид храна в малък хотелски комплекс на територията на област Габрово. Извършена е проверка от РЗИ-Габрово и ОДБХ-Габрово. Предприемат се необходимите противоепидемични мерки за изясняване източника на инфекция (микробиологично изследване на налични хранителни суровини, проби питейна вода, изследване на кухненския и обслужващ персонал). Издадено е предписание за основно почистване и дезинфекция на кухнята, водопроводната мрежа и водоснабдителните съоръжения.

Епидемиологичното проучване продължава.

През изминалата седмица не са регистрирани взривове от вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: