Върни се горе

През изминалия период са регистрирани общо 6 538 случая на остри заразни заболявания срещу 5 329 случая за 51 седмица. От тях 4 479 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ), като 2 522 случая са регистрирани през 52 седмица и 1 957 случая през 53 седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 65,69 на 10 000 души през 52 седмица и 50,98 на 10 000 души през 53 седмица.  

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  50 случая срещу 26 случая за 51 седмица;

Дизентерия 6 случая срещу 1 случай за 51 седмица;  

Салмонелози 11 случая срещу 19 случая за 51 седмица;

Колиентерити 4 случая срещу 5 случая за 51 седмица;

Ентероколити 502 случая срещу 275 случая за 51 седмица;

Ротавирусен гастроентерит 78  случая срещу 25 случая за 51 седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 242 случая срещу 187 случая за 51 седмица;

Варицела 1078 случая срещу 664 случая за 51 седмица;

Koклюш 0 случая срещу 1 случай за 51 седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 случая за 51 седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 случая за 51 седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 9 случая срещу 6 случая за 51 седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 случая за 51 седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 случая за 51 седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 случая за 51 седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 1 случай за 51 седмица.

 

През периода 21.12.2015 г.  - 03.01.2016 г. не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: