Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 353 случая на остри заразни заболявания срещу 4 615 случая за предходната седмица. От тях 3 367 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 660 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 88,44 на 10 000 души срещу 96,14 на   10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 61 случая срещу 77 случая за предходната седмица;

Дизентерия 5 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ентероколити 301 случая срещу 253 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 12 случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 3 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 20 случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Салмонелози 10 случая срещу 18 случая за предходната седмица.

Вздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 434 случая срещу 421 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Морбили 4 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Скарлатина 59 случая срещу 67 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 6 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

           

В Министерство на здравеопазването постъпи текуща информация към докладвания вече епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А на територията на община „Люлин“, кв. „Филиповци“. От началото на взрива към 15.11.19 г. са заболели 20 души, от които 18 деца и 2-ма възрастни. СРЗИ контролира изпълнението на предписаните противоепидемични мерки. В района на квартала с ваксина срещу Вирусен хепатит тип А са обхванати 117 лица.

Епидемиологичното проучване продължава.

 

РЗИ-Стара Загора предостави информация за регистриран в с. Найденово, област Стара Загора епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А, при който заболяват 9 лица (деца, ученици и възрастни). Всички са хоспитализирани. Предприети са необходимите противоепидемични мерки по изолация на болните, издирване, наблюдение и профилактично изследване на контактните лица. Извършена е крайна дезинфекция в засегнатите детско и учебно заведения.  

Епидемиологичното проучване продължава.

 

РЗИ-Сливен съобщава за регистриран взрив от хранително заболяване при ученици в  училище в гр. Твърдица. На 15.11.19 г. след консумация на закуски, закупени от училищния бюфет, със стомашно-чревни оплаквания са 12 деца. След проведени диагностично-консултативни и лечебни действия, децата са оставени на домашно лечение. На място е извършено епидемиологично проучване от екип на РЗИ-Сливен и ОДБХ-Сливен. Взети са проби от храна, посуда, ръце и външна среда за анализ.

Епидемиологичното проучване продължава.

          

На 19.11.2019 г. в Министерство на здравеопазването постъпи информация от РЗИ-Ямбол за 22 деца от с. Хаджидимитрово, хоспитализирани с оплаквания от болки в корема, гадене, многократни повръщания, след консумация на една и съща храна в училищния стол. Своевременно е извършена проверка от РЗИ-Ямбол и ОДБХ-Ямбол. Храната се доставя от фирма за кетъринг.  На 21.11.19 г. постъпи информация за резултатите от взетите микробиологични изследвания на болните деца. При всички е изолиран Staphylococcus aureus. При 7 от децата се изолира и Campylobacter, а при 1дете - и Escherichia coli.

С цел изясняване източника на инфекцията се провежда изследване на персонала от столовата, както и проби от наличната храна, от посуда и повърхности.

Епидемиологичното проучване продължава.

През изминалата седмица не са регистрирани взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: