Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1172 случая на остри заразни заболявания срещу 5048 случая за предходната седмица. От тях 3981 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4092 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е  102.01  срещу 107.09

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 97 случая срещу 82 случая за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 4 за предходната седмица

Ентероколити 406 случая срещу 253 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза  случая 6 срещу 3 случая за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 39случая срещу 26 случая за предходната седмица;

Салмонелози 4 случая срещу 9 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 492 случая срещу 531 случая за предходната седмица;

Коклюш 4 случая срещу 2  случая за предходната седмица;

Скарлатина 81 случая срещу 100 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Ку треска 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Сподели в: