Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 5048 случая на остри заразни заболявания срещу 5266 случая за предходната седмица. От тях  4092 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4255 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 107.09  на 10 000 души срещу 111.36 на 10 000 души за предходната седмица.

Отново най висока е заболяемостта във възрастовата група  0-4 г., която е 526.12  10 000, следвана от възрастовата група 5-14 г.със заболяемост 315.76 

В референтната лаболатория по грип и ОРЗ са изследвани 10 проби, от които 1 е положителна за грип А

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 82 случая срещу 97 случая за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 4 за предходната седмица

Ентероколити 253 случая срещу 251случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза  случая 6 срещу 3 случая за предходната седмица;

Колиентерити 6 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 26 случая срещу 13 случая за предходната седмица;

Салмонелози 9 случая срещу 17 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 409 случая срещу 442 случая за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 5  случая за предходната седмица;

Скарлатина 100 случая срещу 92 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица 

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Ку треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Сподели в: