Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4963 случая на остри заразни заболявания срещу 3000 случая за предходната седмица. От тях 2598 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2365 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 67.69  на 10 000 души срещу 61.62 на 10 000 души за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  61 случая срещу 59 случая за предходната седмица;

Дизентерия 4 случая срещу 6 за предходната седмица

Ентероколити 344 случая срещу 395 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза  случая 4 срещу 9 случая за предходната седмица;

Колиентерити 3  случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 23 случая срещу15 случая за предходната седмица;

Салмонелози  18 случая срещу 23 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 187 случая срещу 157 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Скарлатина 59 случая срещу 29 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 1 срущу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 8 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случай срещу 4 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 за предходната седмица.  

Сподели в: