Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3000 случая на остри заразни заболявания срещу 2591 случая за предходната седмица. От тях 2365 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1722 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 61.62  на 10 000 души срещу 44.87 на 10 000 души за предходната седмица.

Най висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г., която е 264.63, следвана от 5-14 г. със заболяемост 163.2.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  59 случая срещу 96 случая за предходната седмица;

Дизентерия 6 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ентероколити 395 случая срещу 398 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза  случая 4 срещу 9 случая за предходната седмица;

Колиентерити 3  случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 15 случая срещу13 случая за предходната седмица;

Салмонелози  23 случая срещу 41 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 157 случая срещу 155 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 2  случая за предходната седмица;

Скарлатина 29 случая срещу 27 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 0 срущу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 8 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случай срещу 4 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 за предходната седмица.  

Сподели в: