Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2591 случая на остри заразни заболявания срещу 955 случая за предходната седмица. От тях 1722 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 955 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 44.87на 10 000души срещу 24.88 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  96 случая срещу 30 случая за предходната седмица;

Дизентерия 5 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Ентероколити 398 случая срещу 294случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза  случая 9 срещу 0 случая за предходната седмица;

Колиентерити 9 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 13 случая срещу13 случая за предходната седмица;

Салмонелози  41 случая срещу 34 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 58 случая срещу 73 случая за предходната седмица;

Коклюш 12 случай срещу 1 случая за предходната седмица;

Скарлатина 27 случая срещу 15 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 0 срущу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 3 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 4 случай срещу 1 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 за предходната седмица.   

Сподели в: