Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 955 случая на остри заразни заболявания срещу 1 047 случая за предходната седмица. От тях 955 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1177 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 24.88на 10 000души срещу 30.66 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  30 случая срещу 48 случая за предходната седмица;

Дизентерия 3 случая срещу 18 случая за предходната седмица;

Ентероколити 294 случая срещу 487случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза  случая 9 срещу 0 случая за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 13 случая срещу20 случая за предходната седмица;

Салмонелози  34 случая срещу 16 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 58 случая срещу 73 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 20 случая за предходната седмица;

Скарлатина 15 случая срещу 12 случая за предходната седмица.

Епидемичен паротит 0 срущу 1 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 4 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

Сподели в: