Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 911 случая на остри заразни заболявания срещу 1 629 случая за предходната седмица. От тях 1 276 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 043 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 33,45 на 10 000 души срещу 27,34 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 38 случая срещу 30 случая за предходната седмица;

Ентероколити 322 случая срещу 370 случая за предходната седмица;

Дизентерия 6 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 1 случай срещу 5 случая за предходната седмица;

Колиентерити 9 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 38 случая срещу 35 случая за предходната седмица;

Салмонелози 17 случая срещу 9 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 50 случая срещу 39 случая за предходната седмица;

Скарлатина 10 случая срещу 12 случая за предходната седмица;

Коклюш 11 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримска-Конго хеморагична треска 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Ку-треска 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 17 случая срещу 13 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 6 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Западнонилска треска 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица.

 

В Министерство на здравеопазването постъпи текуща информация от СРЗИ за регистрирания епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А в кв. „Факултета“, район „Красна поляна“. В периода 05.07.2018 г. – 14.09.2018 г. броят на заболелите и хоспитализирани в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ лица с Вирусен хепатит тип А е 70. От тях 64 са деца на възраст от 2 г. до 16 г. Сред заболелите 6 са възрастни лица. Общият брой на контактните лица в семейните огнища е 298. През м. септември са заболели и 3 деца от център за настаняване от семеен тип, намиращ се на територията на кв. „Факултета“.

От страна на СРЗИ, община „Красна поляна“, ОДБХ и директори на детски заведения в района са предприети необходимите противоепидемични мерки. За създалата се епидемична ситуация са уведомени МБАЛ ВМА-София, УМБАЛ „Св. Анна, УМБАЛСМ „Пирогов“ и ЦСМП-София за повишено внимание при диагностициране на пациентите. Извършено е епидемиологично проучване. Изследвани са 80 броя водни проби от огнищата на заболелите, в нито една от тях  не е установено отклонение в микробиологичните показатели. С отпуснати финансови средства от община „Красна поляна е извършено двукратно хигиенизиране на квартала, почистване и сметоизвозване, извършена е дезинфекция и дезинсекция. Закупени са 400 дози ваксина срещу хепатит А за деца и 200 дози за възрастни. Към момента са имунизирани 177 контактни лица. В изпълнение на набелязаните мерки са включени и ромски координатори, които съдействат за провеждане имунизирането на контактните лица.

Във връзка със започване на новата учебна програма предстои отново почистване и провеждане на ДДД мероприятия в района. В община „Красна поляна“ са проведени срещи с директорите и медицинските сестри на детските заведения и училища в района, където обстойно са разгледани задължителните противоепидемични и дезинфекционни мероприятия, които трябва да се спазват с цел неразпространение на заболяването в организирани детски колективи.

Епидемиологичното проучване и медицинското наблюдение на контактните лица продължава. Продължава обхващането на контактните лица с ваксина срещу хепатит А.

Сподели в: