Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 047 случая на остри заразни заболявания срещу 1 672 случая за предходната седмица. От тях 208 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 945 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 30.66 на 10 000 души срещу 24.62на 10 000 души за предходната седмица.          

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  48 случая срещу 54 случая за предходната седмица;

Дизентерия 18 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Ентероколити 487 случая срещу 444случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза  случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Колиентерити 9 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 20 случая срещу22 случая за предходната седмица;

Салмонелози  случая срещу 16 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела случая срещу 73 случая за предходната седмица;

Коклюш случая срещу 20 случая за предходната седмица;

Скарлатина 12 случая срещу 8 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримско-Конго хеморагична треска 0 случая  1 случай запредходната седмица;

Лаймска борелиоза 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 3 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1случайай срещу 0 за предходната седмица.

Сподели в: