Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 629 случая на остри заразни заболявания срещу 1 898 случая за предходната седмица. От тях 1 043 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 163 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е на 27,34 на 10 000 души срещу 30,49 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 30 случая срещу 29 случая за предходната седмица;

Ентероколити 370 случая срещу 386 случая за предходната седмица;

Дизентерия 10 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 5 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Колиентерити 6 случая срещу 13 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 35 случая срещу 49 случая за предходната седмица;

Салмонелози 9 случая срещу 20 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 39 случая срещу 54 случая за предходната седмица;

Скарлатина 12 случая срещу 16 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска 0 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 13 случая срещу 21 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 8 случая срещу 13 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Западнонилска треска 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

Лептоспироза 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица.

РЗИ-Ловеч съобщава за регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А в с. Орешене, община Ябланица.  В периода 03.09.18 г. - 04.09.18 г. в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Проф. П. Стоянов“ АД гр. Ловеч са постъпили за лечение 3 деца, на възраст 3 г., 8 г. и 10 г. Децата са от две семейства, живеещи при лоши битови условия, не посещават детски заведения. Своевременно е извършено епидемиологично проучване, уведомени са общопрактикуващите лекари, предприети са противоепидемични мерки в семействата на болните деца. Броят на контактните е 15. Към 13.09.18 г. не са регистрирани нови случаи.

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: