Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 939 случая на остри заразни заболявания срещу 1 965 случая за предходната седмица. От тях 1 073 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 076 за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 28,16 на 10 000 души срещу 28,03 на 10 000 души през предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити: 46 случая срещу 57 случая за предходната седмица;

Дизентерия: 5 случая срещу  9 за предходната седмица;

Ентероколити: 494 случая срещу 562 за предходната седмица;  

Колиентерити: 8 случая срещу  11 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 25 случая срещу 25 за предходната седмица;

Салмонелози: 20 случая срещу 17за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела: 107 случая срещу 112 случая за предходната седмица;

Koклюш: 11 случая срещу 1 за предходната седмица;

Скарлатина: 8 случая срещу  8 за предходната седмица;

Епидемичен паротит: 0 случай срещу 1 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза:  6 случая срещу 6 за предходната седмица;

Марсилска треска: 4 случая срещу 13 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром: 1 случай срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска: 1 случай срещу 0 за предходната седмица.   

                 

Не са регистрирани хранителни взривове от взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: