Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 579 случая на остри заразни заболявания срещу 1 675 случая за предходната седмица. От тях 867 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 862 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 22,73 на 10 000 души срещу 22,60 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 38 случая срещу 31 случая за предходната седмица;

Дизентерия 2 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ентероколити 381 случая срещу 408 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 9 случая срещу 14 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 8 случая срещу 17 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 25 случая срещу 20 случая за предходната седмица;

Салмонелози 20 случая срещу 16 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 131 случая срещу 185 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Морбили 10 случая срещу 21 случая за предходната седмица;

Скарлатина 14 случая срещу 25 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 

Западнонилска треска 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 16 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 8 случая срещу 12 случая за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Към 20.08.2019 г. са регистрирани 1 150 случая на морбили. Териториално са засегнати четиринадесет области в страната: София-област – 348 заболели, София-град – 347 заболели, Благоевград – 213 заболели, Кюстендил - 152 заболели, Пазарджик – 33 заболели, Монтана - 26 заболели, Перник - 10 заболели, Бургас – 9 заболели, , Велико Търново, Ловеч и Пловдив по 3-ма заболели, Варна, Русе и Стара Загора по 1 заболял.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 170 сл.; 1-4 г. – 364 сл.; 5-9 г. – 349 сл.; 10-14 г. – 60 сл.; 15-19 г. – 25 сл.; 20-24 г. – 31 сл.; 25-29 г. – 45 сл.; 30-34 г. – 21 сл.; 35-39 г. – 29 сл.; над 40 г. – 56 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

Сподели в: